Evakavimo planų braižymas

Kiekviena įmonė (įstaiga) ir visi jos padaliniai privalo turėti darbuotojų evakavimo planus. Su evakavimo planais darbuotojai turi būti supažindinami įsidarbinimo įmonėje metu.

Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

UAB „Legras“ parengs visus reikalavimus atitinkančius, profesionalius, kompiuterine programa nubraižytus Jūsų įmonės (įstaigos) evakavimo planus. Turime sukaupę didelę evakavimo planų rengimo patirtį, konsultuojame įmones priešgaisrinės saugos klausimais. Evakavimo planus parengiame kokybiškai, operatyviai, visoje Lietuvoje.

 

Evakavimo plano sutartiniai ženklai
 
evakavimo_planai