Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas

Tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas būtina paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Saugos ir sveikatos koordinatorius statybos metu koordinuoja ir kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

Atestuoti ir didelę patirtį sukaupę UAB „Legras“ saugos ir sveikatos koordinatoriai: