Statinio techninė priežiūra

Didžiulė UAB „Legras“ darbuotojų patirtis visoje Lietuvoje prižiūrint įvairios paskirties statinius garantuoja, kad tinkamai pasirūpinsime Jūsų statiniais. Atsižvelgiame į kiekvieno Užsakovo individualius pageidavimus, vadovaujamės tik naujausiais teisės aktais ir pažangiausiais statybos sprendimais.

UAB „Legras“ atliks kasmetines statinių apžiūras. Vykdys nuolatinę Jūsų statinių priežiūrą. Parengs statinių techninės priežiūros dokumentus. Organizuos statinių defektų šalinimą.

Bendradarbiaukite su mumis ir būkite ramūs, kad Jūsų statiniais tinkamai pasirūpinta.

Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo ar savininko organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statinio techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai/savininkai.

Statinio techninės priežiūros privalomumas ir nauda:

Techninės priežiūros dokumentai:

Techninės priežiūros apžiūrų tipai:

Kasmetines ir neeilines apžiūras vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą

* S.T.P. dokumentų pildymas ir kasmetinės apžiūros neprivalomos – paprastų konstrukcijų pastatams, kurių didžiausias aukštis 8,5 m, kurių visų aukštų plotų suma ne didesnė 80 m2 ir kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Taip pat taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje.